top of page

BIURO DETEKTYWISTYCZNE KONTRA

WODZISŁAW ŚLĄSKI

OSIEDLE DĄBRÓWKI 1B


TEL. 506-769-866

Właścicielem Biura Detektywistycznego KONTRA jest Robert Oślizło, oficer Policji w stopniu nadkomisarza (kapitan) w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe właściciela biura obejmuje dwudziestoletnią służbę w Policji, w ramach której m. in. przez 8 lat służył w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w tym przez 5 lat w pierwszym w Polsce Zespole ds. Niewykrytych Zabójstw tzw. "Archiwum X", zajmującym się problematyką ciemnej liczby zabójstw oraz zabójstw niewykrytych.

Photographer

O NAS

Licencjonowani detektywi

Biuro Detektywistyczne Kontra działa głównie na obszarze województwa śląskiego, a także na terenie całej Polski. 
Przedmiotem działalności Biura jest prowadzenie zleceń dotyczących spraw cywilnych, karnych, gospodarczych oraz wszelkich innych w ramach usług detektywistycznych.


Współpracujemy z kancelariami prawniczymi z Katowic oraz z Jastrzębia Zdroju.

Typing on a Computer
Home: Homepage_about

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Dla osób fizycznych​:

 • sprawy rozwodowe (wykrywanie, zbieranie dowodów i przygotowanie dokumentacji dla potrzeb postępowania sądowego),

 • obserwacja osób,

 • wywiad środowiskowy (detektywistyczny),

 • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się,

 • ustalanie sprawców przestępstw, wykroczeń i czynów karalnych,

 • kontrola bezpieczeństwa dzieci,

 • ustalanie miejsca zamieszkania osób,

 • ustalenia i dokumentacja dla celów procesowych (postępowania przygotowawcze i sądowe).

Dla firm:

 • sprawdzanie pracowników i kandydatów na pracowników (kariera zawodowa, karalność, posiadane kwalifikacje, posiadane referencje),

 • kontrola przestrzegania warunków zwolnień lekarskich,

 • weryfikacja dokumentów pod kątem ich prawdziwości,

 • sprawdzanie wiarygodności informacji w sprawach szkód samochodowych oraz innych wypadków,

 • weryfikacja dowodów w postępowaniu karnym,

 • sprawdzanie wiarygodności osób.

Busy Street

Licencja detektywa nr 0000781 wydana przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Man Hands On Keyboard

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod numerem RD-59/2013.

Typing on a Computer

Wycena usługi jest możliwa po ustaleniu szczegółów na spotkaniu w biurze bądź innym miejscu dogodnym dla klienta.

 

Zasady:

- nie pobieramy żadnej opłaty za poradę detektywistyczną,

- w trakcie pierwszego spotkania z klientem przedstawiamy naszą ofertę i wyceniamy usługę,

- nie stosujemy dopłat za przejechane kilometry itp.,

- podpisujemy umowę jasno określającą zakres usługi i jej cenę.

Photographer

Po zakończeniu zlecenia klient otrzymuje pisemne sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci zdjęć czy nagrań video.

Istnieje możliwość wezwania do sądu w charakterze świadka detektywa bez żadych dodatkowych opłat.

Home: Feature

KONTAKT

osiedle Dąbrówki 1B, 44-300 Wodzisław Śląski

TEL. 506 769 866

Man Hands On Keyboard

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Home: Contact
bottom of page